Hemelvaart
Pasen en Pinksteren
Mohammed en Maria
Hemelvaartsdag
 

Pasen en Pinksteren

Het Bijbel verhaal, 40 dagen na Pasen , 10 voor Pinksteren

Op Hemelvaartsdag (40 dagen na Pasen) roept Jezus zijn volgelingen bij elkaar en neemt ze mee naar een berg aan de oostkant van Jeruzalem. Hij vertelt daar zijn volgelingen dat zijn werk op aarde erop zit en dat hij naar de hemel zal gaan. Jezus stijgt daarna voor de ogen van zijn volgelingen op. Hij verdwijnt in een wolk. De wolk wordt als symbool gebruikt dat hij in de hemel is opgenomen. De leerlingen van Jezus voelen zich verbijsterd en vanaf dat moment door hem verlaten. Nadat Jezus is verdwenen, zijn er opeens twee engelen die vertellen dat “Jezus in de hemel is opgenomen, maar Hij zal net zo terugkomen, als u Hem hebt zien weggaan’ (Handelingen 1.11). Deze gebeurtenis wordt de wederkomst genoemd. De periode waarin de volgelingen hun eigen weg moeten vinden, eindigt na 10 dagen met het Pinksterfeest. Jezus geeft daarbij aan dat zij moeten wachten op de terugkomst van de Heilige Geest. Met Pinksteren keert de heilige geest terug op aarde en krijgen de woorden “Ik zal u niet verlaten, ik ben met u” betekenis.

Betekenis van Hemelvaart in de Bijbel

Hemelvaart heeft in de Bijbel de betekenis, dat Jezus teruggaat naar zijn vader in de hemel. Aan de Hemelvaart gaat de vernedering van Jezus als mens vooraf (tot zijn dood aan het kruis). Op deze vernedering volgt de verhoging door God. Als Zoon van God regeert hij mee en komt hij op voor alle gelovigen. Met de Hemelvaart maakt Jezus de weg vrij voor de uitstorting van de heilige geest met Pinksteren. Uiteindelijk zal Jezus (volgens de Bijbel) weer terugkomen op aarde, hetgeen de wederkomst wordt genoemd. De mogelijkheid van Hemelvaart wordt oorspronkelijk alleen aan hemelse wezens toegekend. De Hemelvaart wordt gerekend tot de Apostolistische verkondiging (zie de predikingen van Apostel Petrus en de diverse brieven van de Apostelen).

Relatie met Pasen en Pinksteren

Pasen is het feest van de opstanding. Met Pasen wordt gevierd dat Jezus Christus de dood heeft overwonnen. Het is een positief feest, waarin niet de dood maar juist de overwinning op de dood centraal staat. Veertig dagen na Paaszondag (dus altijd op een donderdag), wordt Hemelvaart gevierd. De paastijd eindigt na zeven weken (dus 50 dagen na Pasen) met Pinksteren, het feest van de terugkeer van de Heilige geest.

Plek van de Hemelvaart, opstijgen vanaf de Olijfberg

In de Bijbel is geen eenduidigheid over de plek waar Jezus opstijgt. Enerzijds wordt de Olijfberg genoemd en anderzijds het dorp Bethanie, een dorp op de oostelijke helling van de Olijfberg. De vindplaatsen hiervoor in de Bijbel zijn: Lucas 24: 50-51: “ Maar hij leidde hen naar buiten tot bij Bethanie, en hij hief zijn handen op en zegende hem. Terwijl hij hen zegende, werd hij van hen gescheiden en werd ten hemel omhoog gevoerd.” Handelingen 1:9,12: “En nadat hij deze dingen had gezegd, werd hij ten aanschouwen van hen omhoog geheven, en een wolk onttrok hem aan hun gezicht. Toen keerden zij naar Jeruzalem terug, van een berg die de Olijfberg wordt genoemd, welke dicht bij Jeruzalem, een sabbatsreis daarvandaan, ligt.”

 
 
 
 

2012 © INTERNETADRES HEMELVAART.NL | DISCLAIMER | CONTACT